НАКАЗ

ІВАНГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 27.01.2016 р. № 22
с. Івангород

Про організацію роботи «Школи

майбутнього першокласника» та

проведення занять з дітьми

дошкільного віку

Згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку» (Лист МОН, молоді та спорту України від 19.08.2011 р.) та Угоди про співпрацю між Івангородською ЗШ І-ІІІ ступенів та Івангородським дошкільним навчальним закладом від 03.09.16 р. з метою залучення до занять дітей дошкільного віку, особливо тих, які не відвідують дитячий садок, виникла потреба створити «Школу майбутнього першокласника», адже необхідність наступності в роботі пов’язаних між собою ланок навчання доведена практикою, тому треба утворити простір для реалізації в педагогічному процесі дитячого садка і школи єдиної, динамічної та перспективної системи виховання й навчання, що сприятиме зближенню умов виховання й навчання старших дошкільників і молодших школярів. Завдяки цьому перехід до нових умов шкільного навчання здійснюватиметься з найменшими для дітей психологічними труднощами, щоб забезпечити природне і комфортне їх входження в нові умови, що сприятиме підвищенню ефективності виховання й навчання учнів з перших днів перебування в школі.

Уже в 5-річному віці діти здатні до розумової активності,у них виникає жвава зацікавленість у процесах пізнання. Та тільки за умови проведення організованих занять та дидактичних ігор на них, діти охоче долають труднощі. Тоді заняття стають захоплюючими, викликають у дітей задоволення, створюють позитивні емоції, полегшують процес засвоєння певних знань.

Тому заняття з дошкільнятами слід організовувати, розвиваючи увагу, пам'ять, мислення, щоб потім уникнути перевантаження і забезпечити безболісну адаптацію майбутніх першокласників до шкільного навчання.

Виходячи з вищесказаного,

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику з навчально-виховної роботи Жижкун А.М.:

1.1. Уточнити списки дітей по мікрорайону, які підлягають навчанню

у 2016/2017н.р. До 29.01.2016 року

1.2. Організувати роботу «Школи майбутнього першокласника»

До 05.02.2016 року

1.3. Скласти план роботи з наступності дитячого садка і школи разом

з головою МО вчителів початкової школи Кошман І.В.

До 29.01.2016року

1.4. Провести День відкритих дверей для батьків майбутніх

першокласників

05.02.2016 року

2. Практичному психологові Скічко Т.М. проводити дослідження психологічної готовності дітей до школи, з результатами знайомити батьків.

Протягом ІІ семестру

3. Учителю початкових класів Котовській О. В. розпочати заняття з майбутніми першокласниками

Із 11.02.2016 року

4. До підготовки залучити дітей дошкільного віку (додаток №1)

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Жижкун А.М.

Директор школи: О. Зінченко


Затверджую

Директор школи О.В.Зінченко

План роботи «Школи майбутнього першокласника»

Час проведення: з 11.02.2016р., кожного четверга о 10.30

Запрошені: діти 6-7-річного віку, які відвідують і не відвідують ДНЗ, їхні батьки

Мета: сприяти підвищенню мотивації до навчання в майбутніх

першокласників і створити передумови для успішної адаптації

дітей у початковій школі

Завдання:

- познайомити дітей та їхніх батьків з роботою школи, з учителями;

- сприяти підвищенню рівня інтересу дітей до школи; шкільних занять в емоційно сприятливій, доброзичливій атмосфері, створити умови для приємного знайомства вчителя з майбутніми першокласниками;

- виявити за допомогою діагностичних методик, короткочасних спостережень індивідуальні особливості дітей, рівень їхньої готовності до шкільного навчання;

- організувати навчання для батьків майбутніх першокласників;

- провести індивідуальні консультації з батьками щодо підготовки дитини до школи з опорою на результати співбесіди та діагностичного обстеження.

Напрямки роботи та їх зміст Дата Відповідальний
1 Видання наказу «Про організацію роботи «Школи майбутнього першокласника» та проведення занять з дітьми дошкільного віку До 24.01.2016 р. Директор школи
2 Уточнення списків дітей по мікрорайону, які підлягають навчанню у 2016/2017 н.р. До 15.01.2016 р. Заступник директора
3 Відвідати підготовчі заняття в ДНЗ на запрошення вихователя. Знайомство з майбутніми учнями Листопад-грудень 2015 р. Котовська О..В.
4 Зустрічі-бесіди на базі ДНЗ з батьками дітей про підготовку дитини до школи Протягом грудня Котовська О..В.
5 Запрошення дітей разом з вихователем на екскурсію до школи Жовтень (канікули) Вчителі початкових класів
6 Підготовка подарунків учнями 4 класу для малюків, інсценування казки Грудень 2015 р. Котовська О..В.
7 День відкритих дверей (за окремим планом) 05.02.2016 р. Заступник директора
8 Рекомендації з підготовки до школи від різних фахівців Протягом ІІ семестру
9 Проведення анкетування батьків Січень 2016 р. Скічко Т.М.
10 Діагностична робота з дітьми Протягом ІІ семестру Скічко Т.М.
11 Індивідуальні консультації з підготовки дітей до школи для батьків за результатами діагностичних досліджень Протягом ІІ семестру Учителі, психолог

День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників

/Files/images/znchenko_o/1.jpg Дата проведення: 05.02.2016 р.

Виховання – справа нелегка, і
покращення умов виховання –
один із священних обов’язків
кожної людини, бо немає
нічого важливішого від освіти
Сократ
Зміст заходу Відповідальний
1 Зустріч батьків Котовська О.В.
3 Зустріч батьків з адміністрацією школи «Перший клас – це серйозно» Жижкун А.М., заступник директора
4 Презентація школи, початкової ланки освіти Кошман І.В., голова МО початкових класів
5 Особливості змісту навчання в першому класі в умовах реалізації нового Державного стандарту та нової програми Жижкун А.М.
6 Розвиток та підготовка дитини до школи. Порада батькам Котовська О.В, перша вчителька
7 Виступ «Дитячий садок і майбутні першокласники» Дубина І.М., вихователь ДНЗ
8 Психологічні особливості майбутнього першокласника Скічко Т.М., практичний психолог
9 Виставка методичної та дитячої літератури Скічко Т.М., бібліотекар
10 Анкетування батьків Котовська О.В.
11 Відкритий мікрофон «Запитуєте – відповідаємо» Всі присутні
12 Екскурсія по школі
13 Індивідуальні бесіди та консультації батькам майбутніх першокласників Жижкун А.М. Котовська О.В.

Зустріч із батьками майбутніх першокласників

Шановні батьки, вчителі, запрошені !

Дозвольте розпочати наше перше засідання

На перші спільні збори запрошені:

1) батьки дітей – майбутніх першокласників

2) вихователь дошкільного закладу Дубина Інна Михайлівна

3) вчитель вищої категорії, старший вчитель, голова МО вчителів початкових класів Кошман І.В.

4) вчитель початкових класів Котовська О.В.,

5) заступник директора з навчально-виховної роботи Жижкун А.М.

Мені приємно бачити серед вас, шановні батьки, наших учнів. Та є батьки, які привели своїх діток вперше. Тому почнемо з невеликої презентації нашої Івангородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Презентує роботу школи Кошман Інна Василівна, зокрема, роботу початкової ланки.

Презентація школи(додається)

Вступне слово Жижкун А.М., заступника директора з навчально-виховної роботи

Виникла необхідність зібратися нам всім разом і обговорити питання підготовки дітей 5-річного віку до навчання в школі. Нас турбує стан адаптації першокласників до школи. Уже декілька років поспіль до 1 класу приходять діти, розвиток яких недостатній для навчання в початковій школі за новими програмами, які були прийняті у 2012 р.

Більша частина дошкільнят не відвідувала дитячий садок, не здійснювалось належне виховання в сім’ях. А це значить, що не в повній мірі виконується Закон про дошкільну освіту та Інструктивно-методичні рекомендації «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку».

Протягом останніх років багато дітей, які приходять до школи, мають вади мовлення, не вимовляють один, два чи декілька звуків, що приводить до труднощів у спілкуванні, помилок як у орфоепії, так і в орфографії, а також до психологічних проблем у самих дітей. Так, у 1 класі таких дітей 4 із 8-ми учнів, у 2 класі – 5 із 14, у 3 класі – 3 із 16, у 4 класі – 3 із 10 учнів. З кожним роком кількість таких дітей збільшується.

Учителі початкових класів докладають максимум зусиль на уроках, на індивідуальних годинах, але вправи із постановки звуків потребують багаторазового повторення, дітям потрібна допомога кваліфікованого спеціаліста.

Батьки дітей погоджуються, що потрібно працювати над подоланням вад, але ніяких заходів не вживають, мотивуючи це тим, що не мають достатньої підготовки, а тому не можуть надати дітям допомогу; а також матеріальними проблемами (уроки у логопедів коштують дорого, потрібно дитину везти у Олександрівку або Кіровоград). Ці проблеми, мабуть, турбують і вас, шановні батьки. Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми їх почнемо вирішувати вже зараз.

Також хочу познайомити вас з нормативними документами, якими всі ми (вчителі, вихователі, батьки) повинні керуватися. Перш за все це вже названий мною Закон про дошкільну освіту. У ст.3 п.2 цього закону записано, що дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку обов’язкова.

Ст.8 п.1 говорить про те, що сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільному закладі або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

У п.2 цього ж закону зазначено, що відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.

У п.3 наголошується, що батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.

Виступ першої вчительки Котовської О.В. на тему «Розвиток та підготовка дитини до школи»(додається)

Виступ вихователя дитячого садка Дубини І.М.

Виступ практичного психолога Скічко Т.М.(додається)


Кiлькiсть переглядiв: 463

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.