Реалізація науково-методичної проблеми школи

Методична проблема школи:

«Удосконалення й ефективне використання навчального, виховного та оздоровчого середовища для розвитку і творчої самореалізації особистості»

1. Обґрунтування вибору проблеми

В умовах швидко змінюваного суспільства реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів до їх вирішення. Завдання навчального закладу сьогодні – забезпечити формування особистості учня на основі якісної освіти, надати можливості для розвитку та саморозвитку, сприяти пошуку власної індивідуальності, допомогти самореалізації кожної особистості.

Аналізуючи результати моніторингу, підсумки роботи школи за попередні роки, було виявлено нерозв’язані завдання, що спонукало до активного пошуку напрямків діяльності на сучасному етапі та вибору науково-методичної проблеми для досягнення поставленої мети.

Педагогічний колектив школи завжди прагнув до поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності, до інноваційних перетворень. « Іти в ногу з часом» – девіз кожного педагога школи. Тому педагогічний колектив школи визначив мету інноваційної діяльності:

- Ознайомлення з новими педагогічними технологіями та впровадження освітніх інновацій;

- реалізація інновацій у різних напрямках навчально-виховного процесу.

Обираючи проблему школи, врахували:

- актуальність теми для педколективу;

- співзвучність теми із сучасними педагогічними теоріями;

- відповідність рівню розвитку педагогічного колективу;

- колегіальність;

- охоплення темою усіх аспектів навчально-виховного процесу;

- результати діагностичного вивчення;

- традиції, накопичений досвід;

- наукові рекомендації щодо організацій методичної роботи.

2. Цілі та завдання

Діагностика переконує, що творчу діяльність учнів необхідно організовувати так, щоб навчання сприяло розвитку пізнавальних творчих здібностей, самостійності. Тому педагогічний колектив визначив такі цілі та завдання щодо реалізації проблеми:

- Оволодіти сучасними психолого-педагогічними діагностиками вивчення особистості;

- Упроваджувати сучасні педагогічні технології з метою підвищення професійної компетентності педагогів;

- Формувати цілісний педагогічний колектив: збереження та вироблення традицій, контроль та аналіз навчально-виховного процесу та його результатів; обмін методичними знахідками, стимулювання творчості та ініціативи членів педагогічного колективу;

- Створити умови для інноваційної діяльності вчителів школи

3. Очікувані результати

1. Підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

2. Використання набутого досвіду на практиці.

3. Поширення кращого досвіду за межами школи.

4. Підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів.

5. Розвиток творчих можливостей учнів та вчителів.

6. Інноваційна діяльність в ЗНЗ.

7. Конкурентноспроможність закладу.

8. Надання якісних освітніх послуг.

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.